persondatapoltik

Dine personoplysninger

ALOTTbetter ApS respekterer reglerne for privatlivets fred for vores kunder og besøgende på vores hjemmeside, og vores mål med denne politik er på en klar og enkelt måde at beskrive for dig, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer dine oplysninger, så du føler dig sikker på, at dine personoplysninger er opbevaret på en sikker måde. ALOTTbetter udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med de nye EU-regler for behandling af personoplysninger GDPR.

Dataansvarlig

ALOTTbetter er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger fra www.alottbetter.dk og som modtaget af vores kunder og ansøgere via mail eller post. Personoplysninger behandles til følgende formål:

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os via mail på info@ALOTTbetter.dk eller på telefon 52119707. Du kan også kontakte os via hjemmesiden ALOTTbetter.dk.

Indsamling af personoplysninger

Hvad er en personoplysning?
Personoplysninger er al slags information, som direkte eller indirekte kan relateres til en fysisk person. Det gælder f.eks. navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Hvordan indsamler vi personoplysninger, og hvilke oplysninger indsamler vi?

ALOTTbetter indsamler personoplysninger på flere måder, men først og fremmest direkte fra dig.

Hvilke oplysninger, indsamler vi i forbindelse med bestilling og rejsen?
Når du bestiller et praktikprogram hos ALOTTbetter, indsamler vi personoplysninger fra dig for at kunne gennemføre din bestilling. Det er oplysninger om navn, fødselsdato, alder og køn samt adresse og kontaktoplysninger. Når du bestiller, indsamler vi også betalingsoplysninger, hvis du betaler online.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os, f.eks. via kundeservice, mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er oplysninger om navn, programtype eller praktiksted. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som mailadresse eller telefonnummer.

Ved personlig kontakt vil vi også indsamle andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig.

Oplysninger, som indsamles fra en anden end dig
Ved kontakt med os i forskellige sammenhænge kan det ske, at en person anden end dig giver os personoplysninger om dig. Vores udgangspunkt er, at den, der giver os sådanne oplysninger, har indhentet dit samtykke til at give sådanne oplysninger til os. Ønsker du at en anden skal have lov at kommunikere på dine vegne, f.eks. ved en reklamation, skal vi bruge dit skriftlige samtykke (gerne modtaget på mail) før vi kan gå videre med den aktuelle sag.

Håndtering og lagring af personoplysninger

ALOTTbetters juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger
ALOTTbetter behandler dine personoplysninger i henhold til loven. Det kan ske, at den samme personoplysning behandles både i forbindelse med udførelsen af praktikaftalen, specifikt pga. et samtykke, og fordi oplysningen er nødvendig for at opfylde andre juridiske forpligtelser. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber, kan personoplysningen alligevel findes hos os til andre formål. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, såsom programvilkår.

ALOTTbetter kan desuden behandle oplysninger, der er nødvendige for, at ALOTTbetter kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser går forud for dette. De legitime interesser ALOTTbetter forfølger er blandt andet statistik og markedsføring.

Kundepleje
Vi bruger dine personoplysninger til at give dig service, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller reklamationer. Vi bruger dit navn og program til at identificere dig og dit praktikprogram. Vi bruger dine kontaktoplysninger, f.eks. mailadresse og telefonnummer, til at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål og andre sager. Vi kan også bruge alle de andre personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, til at håndtere dit spørgsmål eller din sag, alt efter hvad der er relevant i en bestemt sag.

Udsendelse af information
Når du har bestilt et praktikprogram med os, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse, vigtige oplysninger om dit kommende praktikforløb og tilbud relateret til programmet. Dette sker til den mail- og/eller adresse, der blev oplyst, da du bestilte praktikprogrammet.
Når du har færdiggjort dit praktikforløb, sender vi et spørgeskema til dig, hvor beder dig om at besvare spørgsmål om dit projekt, for at hjælpe os med at forbedre vores ydelser.

Cookies
På ALOTTbetter.dk bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger til vores markedsføring og til at udvikle hjemmesiderne. Oplysningerne gemmes anonymt. Der kan ske, at visse personoplysninger behandles af cookies på ALOTTbetter.dk. For denne håndtering gælder foruden vores persondatapolitik også vores cookie-politik, som du kan læse her.

 

Udvikling af ydelser og service
Vi bruger de oplysninger, som vi indsamler om vores kunder, til at udvikle og forbedre vores produkter og ydelser. Dette gælder vores digitale ydelser, hvor vi analyserer brugeradfærd for at udvikle, hvordan vi præsenterer oplysninger og kampagner samt udformer funktioner. Dette gælder også udviklingen af vores produkter efter kundernes behov og adfærd og f.eks. for at afhjælpe mangler eller forøge sikkerheden.

Hovedsageligt bruger vi anonyme eller anonymiserede data for at foretage denne type analyse. Det kan dog ske, at vi også bruger personoplysninger, som vi har indsamlet, hvis det anses for at være relevant.

Lovbestemmelser
Dine personoplysninger kan også blive behandlet for, at vi skal være i stand til at opfylde forpligtelserne i henhold til love og regler, f.eks. vedrørende sikkerhed og rapportering.

Lagringstider
ALOTTbetter følger god praksis i uddannelsesbranchen. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling.

Vi gemmer alle de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger og programhistorik i to (2) år efter praktikafslutning, hvis du ikke har givet dit samtykke til, at vi kan gemme dine data i længere tid. Hvis du accepterer det specifikt, gemmer vi dine personoplysninger i op til 10 år. På den kan vi tilbyde rabat ved bestilling af nyt praktikprogram, udstede/genudstede certifikater, dele gode historier og invitationer med dig.

Hvis du reklamerer over et praktikprogram indenfor to år efter afsluttet praktikforløb, gemmer vi alle dine oplysninger i 10 år.

ALOTTbetters tekniske og organisatoriske foranstaltninger for sikker behandling af dine personoplysninger
Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om ”integreret databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen.

Vi uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse.

 

Udlevering af personoplysninger

Interne IT-systemer
Internt håndterer vi personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer, vores kundeservicesystem og i et system til datahåndtering og dataforbedring. Disse systemer er designet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af disse ydelser. Disse systemer kan håndtere alle de personoplysninger, som vi indsamler.

Betalingsløsninger og gavekort
Vi bruger eksterne leverandører til at håndtere betalinger og gavekort. Disse leverandører har adgang til personoplysninger såsom navne, adresser og betalingsoplysninger. Denne håndtering er nødvendig for, at vi skal kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os.

Kontaktydelser
Vi bruger en ekstern leverandør til at tilbyde chatfunktioner på vores hjemmeside.  Leverandøren har adgang til de oplysninger, der gives i chatten. Du kan læse leverandørens persondatapolitik i højre side, når du starter chatfunktionen.

Leverandører af praktikrelaterede ydelser
For at kunne tilbyde nogle af de ydelser, som du har bestilt fra os, bruger vi leverandører og aftalepartnere. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver personoplysninger til disse for at tjenesten skal kunne udføres.

Dine rettigheder

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket
Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi skal opfylde en aftale med dig, eller for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse, er tilladt uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter vores ydelser på ALOTTbetter.dk og ved kontakt med vores programkonsulenter.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Det kan ske, at samme personoplysninger behandles både på baggrund af samtykket og fordi oplysningen er nødvendig, eller på grund af andre regler. Det betyder, at selvom du trækker dit samtykke tilbage og den behandling, som er baseret på samtykket, ophører, kan personoplysningerne stadig opbevares hos os til andre formål.

Ret til at få information om de personoplysninger, vi har gemt om dig
Hvis du vil have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du sende en ansøgning om dette til den adresse, som du finder ovenfor under afsnittet ”Kontaktoplysninger”. Retten til indsigt er beskrevet i § 31 i PDL.

Hvordan anmoder jeg om et dataudtræk?
Du skriver og anmoder om et registerudtræk fra ALOTTbetter. Vær opmærksom på, at du er nødt til at sende en skriftlig anmodning, da den skal indeholde din underskrift. Du kan derfor ikke sende anmodningen pr. mail. Mærk brevet ”Anmodning om persondataudtræk”.
Du kan skrive således i din ansøgning:

Persondataudtræk – til den ansvarlige for ALOTTbetter’s persondata

Hermed ansøger jeg om information ifølge § 31 i Persondataloven.

…………………………………………………………………
(By og dato)
………………………………………………………………..
(Underskrift)
……………………………………………………………….
(Navn med blokbogstaver, personnummer og adresse)

(mailadresse/telefonnummer)
…………………………………………………………………….

Ret til kontrol over dine personoplysninger
Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig skal slettes, suppleres eller korrigeres. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger er begrænset til bestemte formål og f.eks. ikke kan bruges til direkte reklame eller såkaldt profilering.

Hvis du ønsker at klage
Enhver, der mener, at et firma overtræder PDL eller anden lov om privatlivets fred, kan henvende sig til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.ApS