GENERELLE BETINGELSER

Det er ikke den mest interessante læsning, sådanne betingelser, men ikke desto mindre vigtig information, som vi er nødt til at give dig, når du køber en ydelse hos ALOTTbetter. Nedenfor finder du betingelser og vilkår for ALOTTbetters programmer.

Udover nedenstående betingelser henleder vi din opmærksomhed på, at hvert enkelt program kan have specifikke betingelser for programmet. Disse findes under det enkelte program på ALOTTbetters hjemmeside – www.alottbetter.dk. Er der modstridende oplysninger i betingelserne for det specifikke program og nærværende generelle betingelser, har betingelserne for det specifikke program forrang.

Ansøgningen
Ved at indsende ansøgningsformularen, indgår du en kontraktmæssig aftale med ALOTTbetter, og du accepterer betingelser og vilkår, som beskrevet i materialet fra ALOTTbetter og på hjemmesiden www.alottbetter.dk.

ALOTTbetter behandler alle ansøgningerne i den rækkefølge de ankommer på kontoret, og vi forbeholder os ret til at afvise en ansøgning, hvis vi vurderer det nødvendigt. F.eks. ved manglende modenhed, forkert indstilling, helbredsmæssige årsager m.m.

Priser, herunder ændringer
Betalingsbetingelserne fremgår i oplysningerne for det enkelte program, da de er forskellige fra program til program.

ALOTTbetter forbeholder sig ret til at ændre priser på grund af ændrede valutakurser, almindelig inflation eller prisstigninger fra vores samarbejdspartnere i udlandet eller andre uforudsete omstændigheder.

Afbestilling
Annullerer du programmet inden praktikstart, gælder følgende regler:

  • Depositummet tilbagebetales ikke, hvis du annullerer af personlige årsager.
  • Annullerer du mindre end 30 dage før afrejse praktikstart, betales de faktiske udgifter – dog mindst 50 % af programprisen.
  • Annullering er kun mulig ved skriftlig meddelelse til ALOTTbetter med angivelse af årsagen for annulleringen.
  • Der kan være særlige regler for annullering under det enkelte program.

Annullerer du programmet efter praktikstart – uanset årsag – ydes der ingen refusion.

Dine pligter under programmet
Hvis du ikke efterlever de regler, aftaler og anvisninger, som du er blevet informeret om vedrørende praktikprogrammet, før praktikstart af ALOTTbetter og ved online infomøde med din udenlandske praktik-kontakt, forbeholder ALOTTbetter og dennes partnerorganisation sig ret til at ekskludere dig fra programmet uden tilbagebetaling af programgebyr eller andre udgifter.

Reklamation
I tilfælde af klager under praktikforløbet skal du straks informere partnerorganisationen og ALOTTbetter i Danmark skriftligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at løse problemet på stedet. Vælger du at gå ud af praktikforløbet før tid, uden at have givet os mulighed for at rette op evt. fejl og mangler, vil der ikke blive ydet refusion af nogen art.

Har du ikke sendt en skriftlig klage under praktikforløbet, vil klagen ikke blive fulgt op efter afslutning

Øvrigt
ALOTTbetter tager forbehold for prisændringer, tastefejl og lignende.

Klager
Hvis du har behov for at sende en klage, kan oplysning om dette findes via dette link: www.forbrug.dk/klagemuligheder/