faq Online praktik

Få svar på de mest almindelig spørgsmål om online praktik her. Der kommer hele tiden nye spørgsmål til, så finder du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt os, og vi vil tilføje svaret her, hvis det er et generelt spørgsmål. 

”En online praktikplads er en periode med vejledt, ulønnet, praktisk uddannelse eller erhvervserfaring for kvalificerede studerende og fagfolk. Det foregår med fysisk afstand fra praktikpladsen og er en tidsbegrænset, ikke permanent, praktikperiode.”

Det var den akademiske forklaring! På godt dansk bliver du koblet på en virksomhed eller organisation i udlandet, der kan give dig erfaring indenfor et felt, som du studerer eller som du gerne vil have arbejdserfaring fra. Enkelte praktikpladser kræver ikke forudgående kendskab til området.

Du rejser ikke ud til det land, hvor praktikpladsen holder til, men er i løbende online kontakt med praktikpladsen via en opkobling hjemmefra. Det betyder at du skal have en god internetforbindelse, computer og kommunikationsudstyr (mikrofon og kamera) for at kunne deltage.

Vi tilbyder praktikpladser i private, offentlige eller ikke-statslige virksomheder (NGO), velgørenhedsorganisationer og nonprofit-organisationer.

Alle vores placeringer har specifikke krav, og vi vil placere dig afhængigt af din individuelle baggrund, erfaring, engelskkundskaber og praktikkens længde. Du skal have en samtale med vores placeringvejleder i det pågældende land og i de fleste tilfælde skal du desuden have et interview eller to med din potentielle praktikplads.

Den første du taler med er din danske kontaktperson på ALOTTbetter kontoret.
Den anden du møder, er vores partner i udlandet. Dem kalder vi placeringsvejleder. Det er dem der har kontakten med virksomheder og organisationer i det land, hvor du bliver placeret.
Den tredje og vigtigste du kommer i kontakt med, er din supervisor. Det er den person på din praktikplads, som du har løbende kontakt med under hele din praktik.

Derudover kan du selvfølgelig have brug for at kommunikere med din uddannelse, hvis der er særlige krav, der skal opfyldes, så vi er sikre på at du får det ud af din praktik som du skal.

Vores praktikpladser varer generelt mellem 4 og 24 uger, selvom der kan foretages længerevarende placeringer, hvis din uddannelse kræver det. Både timetal og antal uger aftales individuelt.

En praktikperiode på 4-8 uger er normalt lang nok til at observere og deltage i en organisation ellers virksomheds grundlæggende processer, lære om dens forretnings-filosofi og begynde at hjælpe til forskellige projekter.

En praktikplads på 8-16 uger er normalt nok tid til at deltage i og begynde at mestre basale forretnings-processer, til at blive en integreret del af teamet og til at begynde at styre dine egne projekter og blive involveret i større teamprojekter.

En praktikplads på 16+ uger giver dig mulighed for at mestre forretnings-processer og endda begynde at forbedre disse processer, at blive en grundlæggende del af teamet og at påtage mere komplekse projekter både selvstændigt og som en del af et team.

Når du har ansøgt om vores praktikprogram, får du en placeringsvejleder, som du møder via et videoopkald. Til dette møde har du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du måtte have om programmet, og fortælle om de præferencer du har. Efter mødet starter placeringsvejlederen søgningen og finder en passende organisation eller virksomhed, som kan have dig som praktikant.

Du skal muligvis have et interview eller to med din potentielle praktikplads, hvilket din vejleder vil organisere.

Ja! Du kan tage din online praktikplads med, hvor som helst i verden, så længe du opfylder de timer, du har aftalt med din praktikplads, og du har adgang til en computer og en god internetforbindelse.

Dine aktiviteter og/eller projekter under dit praktikophold vil alle tydeligt være beskrevet i din placeringsaftale. Disse vil være i overensstemmelse med dine ønsker, din praktikplads’ projekter på det tidspunkt og eventuelle krav, som din uddannelse måtte have. Du har generelt en række forskellige opgaver. Du begynder med forholdsvis enkle ting, men som dit praktikforløb skrider frem, og dine evner udvikler sig, får du mere komplekse opgaver og ansvar.

Vi tilbyder både fuldtid (op til 40 timer om ugen) og deltids praktikpladser (helt ned til 10 timer om ugen), så du kan styre din praktik omkring dine studier, job og andre forpligtelser. Dine ugentlige timer afhænger af dine ønsker, din praktikplads’ behov og eventuelle krav, som din uddannelse måtte have

Når din placeringsaftale er på plads, kender du dine forventede arbejdstider, og du vil kunne planlægge fritid omkring disse. Du vil kunne planlægge dit praktikophold omkring dine forpligtelser derhjemme, inklusiv planlagte fridage.

Kort sagt, ja. Vi kan sørge for, at alle praktikpladser er i overensstemmelse med kravene fra din uddannelse, f.eks. antal arbejdstimer; placeringens længde osv. Vi tager udgangspunkt i disse krav, når vi foretager din placering.

Nej. Du har ikke brug for et visum for at gennemføre en online praktikplads, da du ikke rejser til andre lande.

Du starter med at tage en snak med os. Kontakt denne vej.
Når du er klar til at ansøge om programmet, skal du udfylde en ansøgningsformular, hvor du bliver bedt om at fortælle os lidt om dig selv og det program, du ønsker at komme på. Du sender os så dine dokumenter, inklusiv dit CV, dit motivationsbrev, dine referencer og evt. andre nødvendige dokumenter. Dette kan variere lid fra sted til sted.

Når vi har modtaget både din formular og dine dokumenter, gennemgår vi din ansøgning og planlægger en online-samtale med din placeringsvejleder i udlandet. Denne samtale giver teamet mulighed for at vurdere din egnethed til programmet. Du vil også være i stand til at stille dine placeringsvejleder alle de spørgsmål, du måtte have.

Når du har haft din samtale, går vi til næste trin, som er at finde din praktikplads.

Vores typiske udenlandske brancher er listet nedenfor, men vi kan skræddersy din online praktikplads, så den passer til dine personlige præferencer og krav;

• Administration & start-ups
• Arkitektur & bygningskonstktion
• Digital markedsføring
• Event management
• Grafisk design & videoproduktion
• Ingeniørarbejde
• Jura & menneskerettigheder
• Marketing & kommunikation
• Miljø & marine biologi
• Regnskab & økonomi
• Softwareudvikling & IT
• STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics)
• Undervisning, socialt arbejde & psykologi
• Zoologi/dyrevelfærd

Simpelt svar, JA! Flere og flere mennesker bestemmer sig for online praktikpladser på grund af de nuværende begrænsninger, som COVID-19 har medført verden over. At tage et online praktikophold betyder, at du kan få næsten alle fordelene som ved et almindeligt praktikophold på stedet, uden at forlade komforten i dit hjem eller hvor du nu vælger at befinde dig i verden. Så længe du har en pålidelig internetforbindelse og en computer at arbejde på, kan du deltage i en online praktikplads.

Når du er blevet placeret hos en passende virksomhed eller organisation, vil din startdato blive bekræftet, og du vil udføre dit online praktikophold, fra et sted som selv bestemmer.
Du har typisk på din første dag et online Skype- eller Zoommøde med din supervisor for at diskutere din rolle som praktikant og komme i gang med nogle projekter.

Ved hjælp af online kommunikationsværktøjer holder du løbende forbindelse til din internationale praktikplads, og arbejder med dine opgaver og projekter. Du vil holde kontakten dagligt/ugentligt via zoom, skype, mail eller lignende og kan deltage i team/personalemøder. Mange praktikpladser har allerede personale i udlandet og arbejder på tværs af flere tidszoner, så at have en online praktikant er ikke fremmed for dem.